ORION

Přihlásit se

Kronika

Sem můžete vkládat své zážitky z výprav, brigád, táborů a podobně. Snažte se, aby text byl souvislý a zajímavý. Pro další informace o tom, jak psát příspěvky do kroniky, se zeptejte Jury.

Dění v oddíle i mimo něj

Články, které si nezaslouží samostatný příspěvek do kroniky, ale byla by škoda, kdyby upadly v zapomnění.

Zprávy z vedení

Zprávy od vedení oddílu, jako např. plán výprav, informačky atd.

Ostatní

Příspěvky, které se do žádné z výše uvedených kategorií nehodí